LİKYA’nın kuruluşuna her birimizin başka nedenlerle başladığı malzeme toplama vesile oldu. Ancak temel neden atalarımıza duyduğumuz sevgi ve tarihi, kültürel veya basitçe duygusal değeri olan belgeler aracılığı ile topraklarımızı ve ailelerimizi tanımaya duyduğumuz ilgi idi.

Başlangıçtaki araştırma grubu, daha kolaylıkla hareket edebilmek ve işlerin daha iyi yürüyebileceği bir ortam yaratmak adına örgütsel bir şemada karar kıldılar.

“LİKYA” Tarih Araştırmaları Topluluğu sivil toplum örgüt tüzüğü 6 Aralık 2017’yi, Aya Nikola’nın takdis gününü, örgütün kuruluş ve doğum günü olarak kabul eder.

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"