Όροι συμμόρφωσης

Ηθικός κώδικας

Η Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «Λυκία» αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό με ιστορικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς σκοπούς.

Τα μέλη της δεν αποσκοπούν στην αποκόμιση οικονομικών κερδών με τον χαρακτήρα μερισμάτων ή αντιμισθίας. Παράλληλα δεσμεύονται να κρατήσουν την Εταιρεία μακριά από πολιτικές διαμάχες και αγώνες και να τηρούν πιστά την νομιμότητα και την επιστημονική δεοντολογία και ηθική.

Κατά την συλλεκτική και καταγραφική της δραστηριότητα αποσκοπεί στην διακρίβωση των νόμιμων δημιουργών και κατόχων των τεκμηρίων και στην ακριβή καταγραφή των ηθικών και εμπορικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την κατοχή τους.

Η Εταιρεία τηρεί με εχεμύθεια τα στοιχεία εκείνα που της έχουν δοθεί εμπιστευτικά και συμμορφώνεται απόλυτα με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πάσης φύσεως διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα τον πρόσφτα ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε.

Σε κάθε περίπτωση για τα παράπονα ή τις απορίες σχετικά με την λειτουργία μας θα είμαστε διαρκώς τη διάθεσή σας για φιλική επικοινωνία και διευθέτηση κάθε ζητήματος.
 

Πρόσβαση στο Αρχείο

Το Αρχείο της Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών “Λυκία” δημιουργήθηκε και αναπτύσσεται με την εργασία των μελών και των εθελοντών της Εταιρείας με σκοπό να προσφέρει την πλήρη γνώση των πηγών που υπάρχουν για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μάκρης, του Λιβισίου και της ευρύτερης περιοχής της Λυκίας. Αποτελεί πρωταρχικός στόχος το υλικό που συγκεντρώνεται να είναι προσβάσιμο από όλους τους συμπατριώτες, τους ερευνητές και τους πολίτες που το επιθυμούν.

Μοναδικοί περιορισμοί που τίθενται στην ελεύθερη πρόσβαση του υλικού προκύπτουν

  • από τις ανάγκες επεξεργασίας, συντήρησης και διατήρησης ή τον κίνδυνο φθοράς του υλικού
  • από τα πνευματικά δικαιώματα, την αντίθετη θέληση των νομίμων κατόχων του υλικού και την τρέχουσα ηθική για ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα
  • από εκτίμηση για την καλύτερη μελέτη του υλικού από μεταγραφές και επεξεργασίες της ομάδας
  • από την πρόσκαιρη χρήση του υλικού για μελέτη από άλλον ερευνητή

Η μελέτη του υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά για έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό τεκμηρίων και στα γραφεία της Εταιρείας κατόπιν συνεννόησης με τους υπευθύνους.

Για όσα τεκμήρια υπάρχουν περιορισμοί πρόσβασης θα παρέχεται ενημέρωση για την ύπαρξη τους, τον νόμιμο κάτοχο και τους όρους πρόσβασης και θα διευκολύνεται η επικοινωνία μέσω της εταιρείας αν χρειαστεί.

Για υλικό που ήδη προβάλλεται σε ψηφιακά αποθετήρια ή ιστότοπους άλλων φορέων και ιδρυμάτων θα παραπέμπεται ο ερευνητής με σύνδεσμο στην κατάλληλη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση για μελέτη πέραν της διαδικτυακής προβολής πρέπει να αποστέλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο προς την Εταιρεία.

 

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"