Makri ve Livisi, günümüzdeki adlarıyla Fethiye ve Kayaköy,Türkiye’nin güneybatı kıyısında, Rodos’un doğusunda yer alır. Bir liman kenti olan Makri Rodos’tan sadece 36 deniz mili mesafede olup, Marmaris’ten 151 km, Antalya’dan 295 km uzaklıktadır. Eski Makri, 24-25 Nisan 1957’deki depremlerle yerle bir olmuştur. Yıkıntılarının üzerinde şimdiki modern Makri yükselmekte, şehir sürekli genişleyip modernleşmektedir. Makri körfezinin 8 km güneyinde geniş bir vadiye yerleşmiş olan  Livisi, Babadağın yanıbaşındaki Karadağ’ın eteklerinde kayalık tepelerin üzerine amfitiyatro düzeninde inşa edilmiştir. Zaten Kayaköy ismi bu niteliğinden gelir. Günümüzde neredeyse tamamen terk edilmiş ama hala ayakta duran taş evleriyle Livisi ya da oranın yerlilerinin deyimiyle hayalet köy, mübadelenin sembolü sayılmaktadır.

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"