Makri ve Livisi güneybatı Anadolu kıyılarında uzun soluklu Helenizm’in canlı bekçileri olarak ayaktadırlar. Likya bölgesi muhteşem antik kentler, arkeolojik zenginlikler, azizlerin kutsal yerleri ve atalarımızın hayatlarının ve maceralarının işaretleriyle doludur.
Mübadele ve göçten neredeyse yüz yıl sonra Makrolivisililer göçmen yerleşim bölgelerinde yaşamaya devam ediyorlar.
Geçmişe kısa bir bakış Likya’nın dijital koleksiyonunun kayıtlarına ve belleğine ışık tutacaktır.

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"