“LİKYA” Tarih Araştırmaları Topluluğu, çeşitli şehir ve bölgelerde arşiv, kütüphane, müze, devlet daireleri ve özel koleksiyonlarda dağınık halde bulunan bilgi ve belgeyi görünür ve ulaşılabilir kılmayı amaçlar. Tek bir kişinin tüm kaynaklara teker teker ulaşıp araştırma yapması yıllarını alabilecekken bizim arzumuz internet sayfamızı ziyaret etmesini önermek olacaktır.

LİKYA’nın varlığı, sahiplerinin uzmanlar ve Makrilivisililerin torunlarının araştırması için bize sunduğu malzemelere dayanmaktadır.

Aşağıdaki sayfalarda LİKYA araştırmacılarının iletişime geçtiği ve ilgili malzemeleri edinip kayda geçirdiği kurum ve kişileri görebilirsiniz. Sağladıkları malzemelerin örneklerini görüp ilgili kaynakların sayfalarına geçiş yapabilirsiniz.

Bugüne kadar Yunanistan’daki en önemli tarih arşivleri tespit edildi ve 250 GB hacimi olan 25.000 belgeler sayısallaştırıldı.

Bu belgeler kapsıyor:

  • Gazete
  • Dergi
  • Belge ve Elyazmaları
  • Harita
  • Resim
  • Sessel ve görsel belge

Osmanlı Başbakanlık arşivibdeki Makri ile Livisi ile ilgili belgelerin büyük bir kısmı çevirilmiştir.
400 aileden görüşme ve aile ağaçları gibi aile tarihi ile ilgili bilgiler toplanmıştır.

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"