Likya

Tarih Araştırmaları Topluluğu

“LİKYA” Tarih Araştırmaları Topluluğu Makri (Fethiye) ve Livisili (Kaya) mübadillerin soyundan gelenler tarafından eş adlı Tarih Çalışmaları Topluluğunun doğal bir uzantısı ve devamı olarak uzun soluklu ve kayda değer bir çalışmanın sonunda Yeni Makri-Attiki’de kurulmuştur. LİKYA kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kökleri Makri ve Livisi’ye dayanan ve halihazırda Yunanistan’da yaşayan arkadaşlarımız üye olabildikleri gibi yurtdışında yaşayanlar da yazışmalı üye olabilirler.

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"