Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη Βουλής Ελλήνων
Βιβλιοθήκη Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Ένωσης Σμυρναίων
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη – Ιστορική Βιβλιοθήκη
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη Ένωσης Σπάρτης
Βιβλιοθήκη Αιγάλεω-Γιάννης Ρίτσος
Βιβλιοθήκη Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"