Kütüphane belgeleri-eserleri kategorisinde yayınlanmış baskılar bulunuyor. Bu eser arşiv belgeleri olmamasına rağmen nadir eser olduğu için burada yer alıyor. Bu kategoride Makrolivisililer ve dernekleri tarafından yayınlanmış Makri ile Livisi ve Likia bölgesi ile ilgili kitap, gazete, dergi bulunuyor. Gazete sayıları ayrı sayfa olarak bulunuyor ve araştırma kolaylaştırmak için Vasilis Mouseos tarafından hazırlanmış Makri ve Livisi Βasınında Makale Listesi bulunmaktadır.

The newspapers have been scanned in searchable OCR pdf form, so each file can be searched pressing  CTRL+F and selecting the key word of interest.

Makrolivisian Newspapers

History and Culture Books for Makri and Livisi

19th century Travelers books for LYCIA

LYCIA Digitized Editions

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"