AMAÇLAR

LİKYA’nın temel amacı Anadolu’ya ait anıları, kültür ve uygarlıkları kurtarmak ve korumaktır.

Bu amacı gerçekleştirmedeki başlıca araçları şunlardır:

  • Likya ile ilgili arşivlerden, müzelerden, Yunanistan’daki ve yurtdışındaki koleksiyonlarından ve hemşehri ailelerden tarihsel belge derleme, dijitalleştirme ve çalışma yürütme
  • Tarihimize erişimi mümkün kılacak tüm değerli kaynaklardan Osmanlı ve yabancı ülke arşivlerinde yer alan Makri ve Livisi hakkındaki belgelerin çevirisi
  • Hemşehrilerimizi bilgilendirmek, birbirimizi tanımak ve ilişkilerimizi güçlendirmek için Haziran 2018 1. Makrilivisililer Buluşması ile başlayarak bölgesel toplantılar ve seminerler düzenlenmesi
  • Likya ve Makrilivisililer’in tarihi ve kültürü üzerine kitaplar yayımlanması

·         

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"