Εκδόσεις

Η Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ» έχει ως βασικό σκοπό την έκδοση βιβλίων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Λυκίας και των απανταχού Μακρολιβισιανών. Ακολουθούν εικόνες από τα εξώφυλλα και τις παρουσιάσεις των εκδόσεων της εταιρείας μας. 

 

Εκδηλώσεις

Ανταμώματα

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"