Κύριος σκοπός της «ΛΥΚΙΑΣ» είναι η διάσωση της Μικρασιατικής Μνήμης και του Μικρασιατικού Πολιτισμού.

Κύρια μέσα γι αυτό τον σκοπό αποτελούν

  • η συλλογή, ψηφιοποίηση και μελέτη ιστορικού υλικού για τη Λυκία από αρχεία, μουσεία και συλλογές της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και από οικογένειες συμπατριωτών.
  • η μετάφραση των οθωμανικών και ξένων αρχείων που αφορούν τη Μάκρη και το Λιβίσι που θα διευκολύνει την πρόσβαση από όλους πολύτιμων πηγών για την ιστορία μας
  • η προετοιμασία κατά τόπους συναντήσεων ενημέρωσης των συματριωτών και ημερίδων γνωριμίας και σύσφιξης των σχέσεων μας ξεκινώντας με το 1 Αντάμωμα των Απανταχού Μακρηνών-Λιβισιανών τον Ιούνιο του 2018
  • η έκδοση βιβλίων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Λυκίας και των απανταχού Μακρολιβισιανών
  • η διοργάνωση ετήσιων ανταμωμάτων απανταχού Μακρηνών-Λιβισιανών.
  • η διοργάνωση ετήσιων προσκυνηματικών ταξειδιών στα πάτρια.
  • η διασύνδεση με φορείς εντός κ εκτός Ελλάδας για την απο κοινού ιστορική έρευνα.
  • η διάσωση του Λιβισιανού οικισμού.

 

 

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"