Η Γενεαλογική Βάση Μάκρης, Λιβισίου και Ταρσανά συγκεντρώσει σε μορφή ψηφιακών γενεαλογικών δένδρων πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, μαρτυρίες και καταθέσεις στοιχείων από όλους τους συμπατριώτες και τις συμπατριώτισες. Λόγω του χαρακτήρα των πηγών μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις και διπλοεγγραφές, οι οποίες διορθώνονται και αναρτώνται στις συχνές ανανεώσεις της βάσης.

Όποιος συμπατριώτης και όποια συμπατριώτισα θέλει να υποδείξει τροποποιήσεις ή προσθήκες στην Γενεαλογική Βάση μπορεί να απευθυνθεί με μήνυμα στον λογαριαμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών “ΛΥΚΙΑ”, lyciagreece@gmail.com ή στον λογαριασμό των ψηφιακών μας εφαρμογών, lykiamaps@gmail.com.

Πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στην Γενεαλογκή Βάση Μάκρης, Λιβίσιου και Ταρσανά

Με την ευγενή χορηγία του ΥΠ.ΠΟ.Α’

Δημιουργία-Επιμέλεια Μιχάλης Βαρλάς

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"