Το 1952 η Καλλιόπη Μουσαίου ταξίδεψε με άλλους συμπατριώτες στην Μάκρη και το Λιβίσι και αποτύπωσε με τον φακό της την εικόνα των δυο οικισμών πριν από τον καταστρεπτικό σεισμό του 1957

Το αρχειακό υλικό που αφορά στην ιστορία και στον πολιτισμό της Λυκίας και των Μακρολιβισιανών απόκειται σε μια σειρά από δημόσια και ιδιωτικά αρχεία και σταδιακά θα ενσωματώνεται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη και θα παρουσιάζεται στις ηλεκτρονικές μας σελίδες.

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"