Λίλυς Χαριτωνίδη

Λογότυπο του Θ. Χαριτωνίδη

Αλίκης Θεοδοσιάδη

Βασίλη Μουσαίου- Μάκρη και Λιβίσι 1952 - Ταξίδι Καλλιόπης Μουσαίου

 

Μιχάλης Δελησάββας – 40 ώρες ηχογραφήσεων-μαρτυριών Νέας Μάκρης

Αρχείο πρώην ομώνυμης Εταιρείας Ιστορικών Μελετών «ΛΥΚΙΑ» – Νέα Μάκρη

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"