Στην κατηγορία «Υλικό Βιβλιοθήκης» βρίσκετε έντυπα και άλλα έργα που έχουν δημιουργηθεί, παραχθεί και κυκλοφορήσει σε πολλαπλά αντίτυπα. Το υλικό αυτό παρότι δεν έχει αρχειακό χαρακτήρα, λόγω της σπανιότητας του είναι πολύτιμο.
Εδώ βρίσκετε ψηφιοποημένα βιβλία για την Μάκρη και το Λιβίσσι και, γενικά για την περιοχή της Λυκίας, περιοδικές εκδόσεις και εφημερίδες από συλλόγους και κοινότητες συμπατριωτών, που εκδόθηκαν στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Τα διαθέσιμα φύλλα των εφημερίδων βρίσκονται σε ξεχωριστές σελίδες, ενώ για τη διευκόλυνσή σας υπάρχει Αρθρογραφία στον Μακρολιβισιανό Τύπο των άρθρων σχετικά με την Μάκρη και το Λιβίσι που δημιουργήθηκε από τον Βασίλη Μουσαίο.

Οι  εφημερίδες είναι σκαναρισμένες σε searchable OCR pdf μορφή, ώστε κάθε αρχείο να μπορεί να ερευνηθεί πατώντας CTRL+F και επιλέγοντας τη λέξη κλειδί που ενδιαφέρει. 

Μακρολιβισιανός Τύπος

Ιστορικά και λαογραφικά Μάκρης και Λιβισιού

Περιηγητικά βιβλία και εικόνες

Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις Λυκίας

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"