Βασίλη Μουσαίου
Λίλυς Χαριτωνίδη

Λογότυπο του Θ. Χαριτωνίδη

Αλίκης Θεοδοσιάδη

Μιχάλη Δελησάββα

40 ώρες ηχογραφήσεις Λαογραφικών Νεας Μάκρης

Αρχείο  συνεντεύξεων παλαιάς ομώνυμης Εταιρείας Ιστορ. Μελετών)

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"