Βασίλη Μουσαίου

Λίλυς Χαριτωνίδη

Λογότυπο του Θ. Χαριτωνίδη

Αλίκης Θεοδοσιάδη

Μάκρη και Λιβίσι 1952 - Ταξίδι Καλλιόπης Μουσαίου

 

Μιχάλη Δελησάββα

40 ώρες ηχογραφήσεις Λαογραφικών Νεας Μάκρης

Αρχείο  συνεντεύξεων παλαιάς ομώνυμης Εταιρείας Ιστορ. Μελετών)

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"