Οι σελίδες που ακολουθούν είναι αφιερωμένες στα ιδιαίτερα προγράμματα που αναπτύσσει η “Λυκία” και σταδιακά θα εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο για να πληροφορήσουν τους επισκέπτες για σημαντικά θέματα της ιστορίας μας.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους κατέχει το πρόγραμμα παρουσίασης των Οικογνεειών των Μακρολιβισιανών που έχουν καταγραφεί, αρχικά, στα αρχεία της προσφυγικής αποκατάστασης και, στην συνέχεια, στα αρχεία του οθωμανικού κράτους και των τοπικών κοινοτήτων.

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"